quest zeby plywac na yalahar

quest zeby plywac na yalahar
Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania. Obserwować ekran. W końcu zaczniesz widzieć rzeczy na ekranie, które nie istnieją. To jest czas, aby przejść do ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 2: Szukaj dom o egzemplarz Biblii. Jeśli nie można znaleźć jednego, znaleźć w Internecie. Przeczytaj pierwszy rozdział Liczby w kółko. Pić coś do siebie zupełnie rozbudzony. Czytać dalej, dopóki nie trzeba czytać, ponieważ już masz numery zapamiętane. Teraz powtórz rozdział nad i w kółko, aż po prostu nie może trwać dłużej nudę.

21 Osoby, które były anumbered z nich, z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset.

22 ¶ Z synów Symeona według ich pokoleń, po ich rodzin, według domów ojców ich, tych policzonych ich, według liczby imion, według ich apolls wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich które były w stanie wychodzących na wojnę;

23 Naliczono ich, z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.

24 ¶ Z synów Gada według ich pokoleń, po ich rodzin, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;

25 Naliczono z nich, nawet z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.

26 ¶ Z synów Judy według ich pokoleń, po ich rodzin, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;

27 Naliczono ich, z pokolenia Judy było siedemdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.

28 ¶ Z synów aIssachar według ich pokoleń, po ich rodzin, według domów ojców ich, według liczby imion, od dwudziestu lat i wyżej, wszystkich wychodzących na wojnę;

Gdy już miał go z liczbami, przejdź do następnego ćwiczenia. Nie krzycz. Wystarczy przejść zanim to zrobisz.

Ćwiczenie 3: Przeczytaj pierwszy akapit tego artykułu siedem razy siedem, a następnie powtórzyć ćwiczeń 1 i 2.

Mają nudny dzień!

John T. Jones, Ph.D. (Tjbooks@hotmail.com), emerytowany profesor college'u i firmy wykonawczej, były redaktor naczelny międzynarodowego magazynu inżynierskiej. Aby dowiedzieć się więcej o Zamożni Partnerski University przejść do jego strony informacyjnym. Jeśli pragniesz maszt latać Old Glory, przejdź do witryny firmy.

Artykuł dzięki: